Chào mừng bạn đến với bộ phận trợ giúp công nghệ

Để sắp xếp các yêu cầu hỗ trợ và phục vụ bạn tốt hơn, chúng tôi sử dụng một hệ thống hỗ trợ vé. Một địa chỉ email DC hợp lệ là cần thiết để gửi một vé. Vui lòng điền hoàn toàn vé của bạn trước khi gửi. Hệ thống vé sẽ tự động cảnh báo người thích hợp theo yêu cầu của bạn.