Välkommen till teknik helpdesk

För att effektivisera supportförfrågningar och bättre betjäna dig, vi använder ett stöd biljettsystem. En giltig DCS-e-postadress krävs för att skicka en biljett. Vänligen fyll i din biljett helt innan du skickar in. Biljettsystemet kommer automatiskt att varna lämplig person för din förfrågan.